Board logo

標題: 結婚前檢查 [打印本頁]

作者: 晚宴迷失的利是     時間: 2023-1-6 17:16

如題想知有咩做
作者: 泡泡果     時間: 2023-1-12 09:23

引用:
原帖由 晚宴迷失的利是 於 2023-1-6 17:16 發表
如題想知有咩做
生活易執左未??
你去D婚紗展或者D有健康檢查既公司, 都會有D婚前檢查既套餐~ 不過都係果句囉, 性病唔止得梅毒愛滋, 如果擔心, 就最好去婦科醫生度同佢講想做晒所有性病檢查囉~ 始終呢D野係會傳染, 而且唔係每一種都可以斷尾醫得好~
作者: 總有choice     時間: 2023-2-23 14:22

睇你想check咩
可以望下家計會個網睇下適唔適合
https://www.famplan.org.hk/zh/our-services/clinic-services/pre-marital-fertility-preparation/pre-marital-check-up/content
Copyright © 2003-2023 香港討論區