Board logo

標題: 推薦整睫毛 [打印本頁]

作者: jenccc0331     時間: 2022-11-21 12:08

點解整完睫毛過一陣好似冇整過咁 (ps已經係ig搵左d比較多好評既店)
作者: lilian789     時間: 2022-11-21 16:44

每家店用既料,手勢都唔同,好難講咩原因.
但係我都有遇到過技術唔好既ig shop,整左一個禮拜就差唔多甩哂.
有啲錢真係唔好慳,去返有信心保證既店整會好d.
作者: foreverapple531     時間: 2022-11-22 10:47

我都試左幾間,仲未搵到一間啱心水整得靚既店....
作者: SukiYee     時間: 2022-11-22 14:18

其實整得靚唔靚好睇個人既技術同佢明唔明你想要咩
作者: lilian789     時間: 2022-11-23 11:23

我依家去開kp植,佢地用料全部都係日本貨,而且佢地好細心會問清楚想點整,好專業
作者: Katie_chiu     時間: 2022-11-23 14:56

其實IG shop 咁平實有原因,如果真係想得靚,去返專業整睫毛既店啦
作者: 一心幫你

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 代號遠遠的酒鬼     時間: 2022-11-29 15:47

幾年前試過一間整左個幾鐘整完隻眼紅曬但last到2,3個月,最近做左間40分鐘搞掂冇唔舒服不過2個星期已經甩曬
作者: 一滴眼淚     時間: 2023-1-13 00:18

正常一個月至個半個月到要整 
之前整過keep成兩三個月朋友話個啲係工業膠水 
不過講真keep一個月至個半月嗰啲應該膠水係靚啲,同埋其實啲眼睫毛會長條眼睫毛都會跟着長出黎
Copyright © 2003-2024 香港討論區