Board logo

標題: 第一次同tb咁close 但唔知佢點諗 [打印本頁]

作者: Liz_Liz     時間: 2022-6-28 16:54

佢地鐘意一個人會點?我識一個t佢唔係話好靚仔同型果種 對佢另一半好溫柔細心 冇話粗魯 
我果個呢 就好靚仔同型 會有其他女鐘意佢 行為好豪邁 冇話好溫柔細心果隻 對我一樣會粗口 要錫我都係一手扯我埋佢身貼住我就黎 平時管住我 同邊個傾計都望實 試過玩果陣扯住我頭髮 果下我有d驚  如果同佢嘈交佢會唔會真係咁對我 
btw 我都識其他t 唔會對佢地有感覺 呢個真係吸引到我 淨係佢眼神 已經令我心跳加速
作者: ksuccess     時間: 2022-6-28 22:23

引用:
原帖由 Liz_Liz 於 2022-6-28 16:54 發表
佢地鐘意一個人會點?我識一個t佢唔係話好靚仔同型果種 對佢另一半好溫柔細心 冇話粗魯 
我果個呢 就好靚仔同型 會有其他女鐘意佢 行為好豪邁 冇話好溫柔細心果隻 對我一樣會粗口 要錫我都係一手扯我埋佢身貼住我就黎 平時管住我 同邊個傾計都望實 試過玩果陣扯住我頭髮 果下我有d驚  如果同佢嘈交佢會唔會真係咁對我 
btw 我都識其他t 唔會對佢地有感覺 呢個真係吸引到我 淨係佢眼神 已經令我心 ...
好緊張你喎
作者: Liz_Liz     時間: 2022-6-28 22:37

引用:
原帖由 ksuccess 於 2022-6-28 22:23 發表

好緊張你喎
都係既 但係佢會扮晒冇野唔在乎咁 有時都情緒化 唔鐘意我煩佢 但佢要錫我就勁霸道咁捉實我 其他人望住佢都照樣咁 
T係咪都咁架? 點解我果個咁chok 搞到其他女暗戀佢 有個女仔同我講 如果我個t追佢 佢一定受😒
搞到我成日呷醋嬲佢
作者: ksuccess     時間: 2022-6-28 22:38

引用:
原帖由 Liz_Liz 於 2022-6-28 22:37 發表

都係既 但係佢會扮晒冇野唔在乎咁 有時都情緒化 唔鐘意我煩佢 但佢要錫我就勁霸道咁捉實我 其他人望住佢都照樣咁 
T係咪都咁架? 點解我果個咁chok 搞到其他女暗戀佢 有個女仔同我講 如果我個t追佢 佢一定受😒
搞到我成日呷醋嬲佢
啱啱識?
作者: Liz_Liz     時間: 2022-6-28 22:46

引用:
原帖由 ksuccess 於 2022-6-28 22:38 發表

啱啱識?
係呀 第一次見到佢 已經比佢外表吸引留意佢 發現佢都有留意我 咁我就主動同佢傾偈 之後先開始close 佢就開始經常電我 我見到佢望實我又心跳亂晒 每次都會避佢眼神 
佢好在只會對我一個咁做 我觀察到佢唔會亂咁撩女 
但我知佢好受女歡迎 我真係會唔開心 冇信心佢都中意我
作者: ksuccess     時間: 2022-6-28 22:48

引用:
原帖由 Liz_Liz 於 2022-6-28 22:46 發表

係呀 第一次見到佢 已經比佢外表吸引留意佢 發現佢都有留意我 咁我就主動同佢傾偈 之後先開始close 佢就開始經常電我 我見到佢望實我又心跳亂晒 每次都會避佢眼神 
佢好在只會對我一個咁做 我觀察到佢唔會亂咁撩女 
但我知佢好受女歡迎 我真係會唔開心 冇信心佢都中意我
朋友介紹?
作者: Liz_Liz     時間: 2022-6-28 23:00

引用:
原帖由 ksuccess 於 2022-6-28 22:48 發表

朋友介紹?
工作上識
作者: ksuccess     時間: 2022-6-28 23:01

引用:
原帖由 Liz_Liz 於 2022-6-28 23:00 發表

工作上識
佢有女朋友未㗎?
作者: Liz_Liz     時間: 2022-7-1 02:25

攞左佢電話 佢好開心咁比左  仲相處左好耐 原來公司d人講返先知 佢地覺得我哋係一pair 
我都想呀
Copyright © 2003-2022 香港討論區