Board logo

標題: [陀B生活] 產前照結構 [打印本頁]

作者: 清晨奇希望     時間: 2021-10-15 04:23 PM

有冇媽媽喺私家診所照結構,照完之後醫生話你知個bb2個腎一邊大一邊細?
作者: giselle1314     時間: 2021-11-17 06:07 PM

引用:
原帖由 清晨奇希望 於 2021-10-15 04:23 PM 發表
有冇媽媽喺私家診所照結構,照完之後醫生話你知個bb2個腎一邊大一邊細?
醫生唔會答我呢啲。會同您講⋯心跳💗流血方向正常、足週數,都唔比我問太多問題。
作者: 清晨奇希望     時間: 2021-11-17 06:12 PM

引用:
原帖由 giselle1314 於 2021-11-17 06:07 PM 發表

醫生唔會答我呢啲。會同您講⋯心跳💗流血方向正常、足週數,都唔比我問太多問題。
其實係醫生有問題定係事實上真係咁5想答呢?
作者: 清晨奇希望     時間: 2021-11-17 06:14 PM

我照結構嗰個私家醫生佢會比我問問題但系答我嘅時候係會誇大嚟答
作者: giselle1314     時間: 2021-11-17 07:11 PM

我覺得醫生可能見唔少問題媽咪係咁不斷問嘢而唔想您問得太多或太耐⋯會阻住下個🤣🤣🤣醫生一見到有問題實會同您講⋯再加上我睇個位係瑪嘉烈醫院好似幾有名
Copyright © 2003-2022 香港討論區