Board logo

標題: [陀B生活] 懷孕期間伴侶態度行為 [打印本頁]

作者: 南區活潑的手機     時間: 2021-9-15 09:41 AM

姊妹們如何評論自己伴侶呢?
有無到左發現懷孕了伴侶原來係咁。
我伴侶
-對住我講“大肚婆唔係大嗮”
-唔幫佢SEX好似有錯咁
-斤斤計較話自己做得多辛苦
-對住部電腦手機多過主動關心
-唔耐煩,嫌3嫌4
雖然佢係咁,不過有身邊朋友嘅伴侶仲差D,仲要理都唔理佢,所以自己嗰個已經算過得去,平時除左埋怨多多要做嘅家務都會做(煮飯除外)。

當然有好多好老公/好伴侶好盡心盡力,大家姊妹分享一下~~~
作者: 清晨奇希望     時間: 2021-9-18 10:05 AM

引用:
原帖由 南區活潑的手機 於 2021-9-15 09:41 AM 發表

姊妹們如何評論自己伴侶呢?
有無到左發現懷孕了伴侶原來係咁。
我伴侶
-對住我講“大肚婆唔係大嗮”
-唔幫佢SEX好似有錯咁
-斤斤計較話自己做得多辛苦
-對住部電腦手機多過主動關心
-唔耐煩,嫌3嫌4
雖然佢係咁,不過有身邊朋友嘅伴侶仲差D,仲要理都唔理佢,所以自己嗰個已經算過得去,平時除左埋怨多多要做嘅家務都會做(煮飯除外)。

當然有好多好老公/好伴侶好盡心盡力,大家姊妹分享一下~~~
叫佢試吓攞包8公斤米擺喺自己個肚度包住10個月就會身同感受
作者: machotel2015     時間: 2021-9-19 02:46 PM

佢其實愛唔愛你?
作者: 天天疑惑的手袋     時間: 2021-9-30 04:50 PM

同樣的老公,同樣的話語
Copyright © 2003-2021 香港討論區