Board logo

標題: [陀B生活] 好想保住個胎 [打印本頁]

作者: cherryng100    時間: 2020-10-22 05:36 PM     標題: 好想保住個胎

第一胎冇飲中藥安胎,但第二胎剛懷孕,已經作小產,情況唔多樂觀,所以而家試下安胎,盡自己最後努力希望保到
作者: 好真的肥妹    時間: 2020-10-22 11:57 PM

good luck to you!
問下醫生睇下需唔需要食supplement
中西醫都問下
作者: 晚間黃色美媚    時間: 2020-10-23 04:16 PM

認真,流組流啡果啲睇中醫幫到手
作者: Katie_chiu    時間: 2020-10-28 05:55 PM

book黃埔譽豐 余尚豐
我家姐都試過作小產 因為公立唔開藥去左睇中醫
佢食左兩日藥就冇事 之後一路有睇直到生埋
作者: cherryng100    時間: 2020-10-28 09:56 PM

有啲後悔冇做到最好先去有BB
作者: Katie_chiu    時間: 2020-10-29 06:27 PM

引用:
原帖由 cherryng100 於 2020-10-28 09:56 PM 發表

有啲後悔冇做到最好先去有BB
冇事既~ 醫師好有經驗 同佢交代好身體點就得醫師會跟番體質同情況開藥  定時定候沖水飲  同埋要記住醫師吩咐
作者: 沉睡義蝦仁    時間: 2020-11-1 05:49 AM

引用:
原帖由 cherryng100 於 2020-10-28 09:56 PM 發表

有啲後悔冇做到最好先去有BB
係佢自己揀日子要來,唔關你事嘅
Copyright © 2003-2021 香港討論區