Board logo

標題: 緣慳一面 [打印本頁]

作者: 寸寸貢    時間: 2020-8-5 12:17 AM     標題: 緣慳一面

最近禾既戀情終於曝光啦,身騎香馬既禾遇上高齡的她

一段感人肺腑既戀情,因為阿蛇插手而告終。

緣慳一面既網情,你信
作者: 陰陽眼    時間: 2020-8-5 04:01 AM

你呃左佢幾多銀兩?
作者: 寸寸貢    時間: 2020-8-5 07:40 AM

引用:
原帖由 陰陽眼 於 2020-8-5 04:01 AM 發表

你呃左佢幾多銀兩?
唔多,因為仲要分贓
作者: hohohosoho    時間: 2020-8-5 09:39 AM

身騎香馬+遇上高LING+阿蛇插手+網情=TVB某劇情
作者: 寸寸貢    時間: 2020-8-5 09:49 AM

引用:
原帖由 hohohosoho 於 2020-8-5 09:39 AM 發表

身騎香馬+遇上高LING+阿蛇插手+網情=TVB某劇情
係咩?我身為編劇,係唔洗抄架
Copyright © 2003-2020 香港討論區