Board logo

標題: [疑難/心得] 男生成績一定比女生差嗎? [打印本頁]

作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-6 10:13 AM     標題: 男生成績一定比女生差嗎?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 炎夏自信的甩頭    時間: 2019-11-6 11:33 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-6 03:09 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 波濤自我的黑頭    時間: 2019-11-6 04:10 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-6 04:41 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 实话实说    時間: 2019-11-6 08:21 PM

成績肯定會因人而異,我覺得男生成績要比女生略好。
作者: Chris.yukman    時間: 2019-11-6 08:33 PM

男仔青春期成日勃起都易分心,難以專注學業.
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-6 08:51 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-6 09:05 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: twoapple    時間: 2019-11-7 08:42 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-7 09:05 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: lion111    時間: 2019-11-7 11:07 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 前期長長壽包    時間: 2019-11-7 08:10 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 魚仔曲其    時間: 2019-11-8 12:47 PM

世界上男人科學家和大人物多好多。。
作者: jl1008    時間: 2019-11-8 02:08 PM

引用:
原帖由 魚仔曲其 於 2019-11-8 12:47 PM 發表

世界上男人科學家和大人物多好多。。
也不要忘記為什麼會這樣,簡單啲講男人自私點,女人這個階段時間為孩子多於工作,所以比較一面倒,
若真係冇孩子這個憂慮,這點肯定不同.
作者: 魚仔曲其    時間: 2019-11-8 02:10 PM

引用:
原帖由 jl1008 於 2019-11-8 02:08 PM 發表
也不要忘記為什麼會這樣,簡單啲講男人自私點,女人這個階段時間為孩子多於工作,所以比較一面倒,
若真係冇孩子這個憂慮,這點肯定不同.
都有好多女人無結婚既。特別香港。按道理咁系佔一半系女人先合比例。。其實主要系女人性格偏感性。感性既人影響好多決定。。無關智力
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-8 03:10 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 二十四    時間: 2019-11-8 09:52 PM

愛因斯坦其實係女人
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-9 09:18 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 今天污濁的牛    時間: 2019-11-11 02:12 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-11 03:55 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: singsing510    時間: 2019-11-11 04:08 PM

有家長可以把鐵練成金,有些家長可以把金練成鐵
作者: greenrry    時間: 2019-11-11 04:23 PM

不見得!
作者: greenrry    時間: 2019-11-11 04:24 PM

好多男生也不錯。
作者: 連續花色天才    時間: 2019-11-11 04:33 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-12 08:55 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 落漠謝皮的婆仔    時間: 2019-11-12 08:57 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 有声有色    時間: 2019-11-15 10:25 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 猫猫猫猫少女    時間: 2019-11-16 11:53 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
Copyright © 2003-2020 香港討論區