Board logo

標題: [打印本頁]

作者: tooyou    時間: 2019-6-18 09:32 PM     標題:[ 本帖最後由 tooyou 於 2019-6-19 11:10 PM 編輯 ]
作者: 武。德。舒。    時間: 2019-6-19 07:51 PM

其實你所講嘅朋友,係你個腦製造岀嚟嘅幻覺嚟㗎~~~
作者: fbe994dfb9f4e8    時間: 2019-6-19 07:52 PM

你想表達咩?
作者: 無聊之無聊    時間: 2019-6-19 07:52 PM

引用:
原帖由 tooyou 於 2019-6-18 09:32 PM 發表

有個朋友有佢微信。話佢病左,對眼有眼淚。叫朋友sd嚟睇下,朋友死都唔肯。屌⋯⋯
哈哈哈
emmm……………
你朋友咁清楚ge?

作者: babyvvai    時間: 2019-6-19 10:43 PM

證實呢批藥物有效 食完之後知道要刪帖

[ 本帖最後由 babyvvai 於 2019-6-19 11:51 PM 編輯 ]
Copyright © 2003-2019 香港討論區